Náš tím

MVDr. Andrej Barta,PhD.

Snímek 020

absolvent UVL Košice v roku 2005, v rokoch 2005-2007 pôsobil ako veterinárny lekár na veterinárnej klinike Vrakuňa. V súčastnosti pôsobí na Slovenskej akadémii vied, kde sa venuje laboratórnej diagnostike, cytologickej a histologickej diagnostike ako aj experimentálnej chirurgii. Súčasne pôsobí ako veterinárny lekár vo veterinárnej ambulancii Mlynvet a ZOO Bratislava. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných odborných podujatiach, stážach a publikuje v zahraničnej aj domácej odbornej literatúre. Je autorom učebnice "Laboratórne vyšetrovacie a diagnostické metódy v praxi malých zvierat". Zameranie: laboratórna diagnostika, chirurgia, cytológia a histológia, stomatológia, kardiológia, exoty.

MVDr. Zuzana Hollá Bartová

absolventka VFU Brno v roku 2008, v rokoch 2008-2009 pôsobila ako veterinárny lekár na veterinárnej klinike Vrakuňa a súčasne pôsobila ako terénny veterinárny lekár pre kone. Od roku 2009 pracuje vo veterinárnej ambulancii MLYNVET. Od roku 2010 pôsobí v ZOO Bratislava. Zameranie: interná medicína malých zvierat a koní, dermatológia a endokrinológia, zobrazovacie metódy, exoty.

MVDr. Veronika Nagyová, PhD.

vyštudovala Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - odbor všeobecné veterinárske lekárstvo v rokoch 2006-2012. Absolvovala doktorandské štúdium na Klinike prežúvavcov UVLF v Košiciach v rokoch 2012-2016. Praxovala na veterinárnej klinike Slon v Košiciach. Venuje sa prevážne internej medicíne, ochoreniam malých hlodavcov a očným ochoreniam.

 

MVDr. Natália Malá

absolventka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Počas rokov 2014-2015 absolvovala 10-mesačný študijný pobyt na Fakulte Veterinárnej medicíny Univerzity v Ankare, Turecko. Zameranie: chirurgia mäkkých tkanív.

MlynVet radí

Naše zvieratko ide na operáciu

Alebo čo mám robiť predtým a potom... Občas sa stane, že váš štvornohý priateľ potrebuje podstúpiť chirurgický zákrok. Je dôležité, aby ste vedeli, čo treba robiť - Pred operáciou - Po operácii

viac

Čo znamená domáca starostlivosť o chrup môjho psa ???

Čo sa stane, ak si prestaneme umývať zuby? Dokonca aj keby sme jedli iba tvrdú potravu, ako väčšina psov, stále by sme mali problémy s chrupom. Mali by ste čistiť zuby vášho miláčka aspoň 2 x týždenne, najlepšie však každý deň. Nie je to až také obtiažne ako si myslíte!

viac

Partneri